Σκοπός της τοποθεσίας

Η τοποθεσία αυτή σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει στη βελτίωση των ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, τόσο από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών, όσο και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Παρουσιάζει νέα & ειδήσεις που αφορούν τον ασφαλιστικό χώρο και παρέχει χρήσιμα εργαλεία διαχείρισης ασφαλιστικών εργασιών, σε ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Διαβάστε την αρθρογραφία και τις απόψεις των μελών μας, αναφορικά με τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα.

σήμερα και παρουσιάστε τις δικές σας απόψεις.

Εργαλεία διαχείρισης

Έχουμε επενδύσει το χρόνο μας, στο να υπηρετήσουμε τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της Ελληνικής επικράτειας με ότι καλύτερο υπάρχει σε εφαρμογές λογισμικού μέχρι σήμερα, με ενημέρωση για τα ασφαλιστική δρώμενα και παροχή επιμόρφωσης στον Έλληνα ασφαλιζόμενο.

Σχεδιάζουμε λύσεις για καίριους τομείς των ασφαλιστικών εταιρειών παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, βοηθώντας με τον τρόπο μας να υπάρχει ποιότητα και ουσιαστικές υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους πελάτες των.

Ζητήστε δωρεάν το λογισμικό για την αναφορά xbrl με τη νέα ταξονομία της EIOPA «DPM and Taxonomy Version 2.2.0 for Solvency II»

Noesis Insurance

Μια υπερσύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα λογισμικού που μπορεί να ενοποιήσει δεδομένα και λειτουργικότητα ήδη υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων.
Το πλέον ολοκληρωμένο λογισμικό ασφαλιστικών εργασιών. Δομημένο σε ενότητες και λειτουργικές μονάδες, με ευχέρεια επεκτασιμότητας και ευκολία προσαρμογής σε μελλοντικές ανάγκες.

Ενοποιήστε τα δεδομένα και τη λειτουργικότητα από διάφορα βασικά συστήματα σε μια ολοκληρωμένη, εύχρηστη πύλη για κάθε συσκευή και δώστε σημασία στη λεπτομέρεια για τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη.

Το NOESIS INSURANCE παρέχεται δωρεάν για μικρά ασφαλιστικά γραφεία

Noesis Insurance - Το πλέον ολοκληρωμένο λογισμικό ασφαλιστικών εργασιών

Noesis Insurance Manager

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές

Το απόλυτο εργαλείο διαχείρισης για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Έξυπνη και γρήγορη καταχώριση συναλλασσομένων. Μοναδική εμπειρία χρήστη. Αυτόματη ολοκλήρωση εγγραφών.

Δυναμική διαχείριση πελατών. Απευθείας σύνδεση με τη βάση δεδομένων της Ευρωπαικής Ένωσης για επιβεβαίωση στοιχείων. Απευθείας σύνδεση με Google maps. Αναλυτικές πληροφορίες επαφής, συναλλαγών & επικοινωνίας.

Διαχείριση Agency System, Επιθεωρητές & Περιφερειακές Δ/νσεις. Εργαλεία παρακολούθησης χαρτοφυλακίου ανά συνεργάτη, Unit, Agent. Συγκέντρωση παραγωγής ανά επιθεώρηση και περιφεριακή διεύθυνση. Παρακολούθηση προμηθειών, εισπράξεων και πληρωμών. Portal καταχώρισης και διαχείρισης συμβολαίων.

Διαχείριση συμβολαίων όλων των κλάδων. Online σύνδεση μέσω web services με ασφαλιστικές. Αυτόματη εισαγωγή & διαχείριση ανανεωτηρίων συμβολαίων. Έκδοση βεβαιώσεων ασφάλισης και σύνθεση καλύψεων από διαφορετικές εταιρείες ανά συμβόλαιο. Παρακολούθηση συμβολαίων μέσω τρίτων ασφαλιστικών γραφείων.

Ανάθεση είσπραξης συμβολαίων με κατανομές ανά κέντρο είσπραξης, όπως συνεργάτης, πελάτης, αντικαταβολή, courier, πιστωτικές κάρτες. Παρακολούθηση λογαρισμού συνεργατών ανά κατηγορία συνεργασίας. Προπληρωμή συμβολαίων. Διαχείριση plafond. Online ενημέρωση ταμειακών καταστάσεων.

Πλήρης οικονομική διαχείριση ανά συμβόλαιο, πελάτη, συνεργάτη και κέντρο είσπραξης. Απόδοση ασφαλίστρων ανά ασφαλιστική εταιρεία σύμφωνα με την πολιτική της κάθε μίας. Εισπρακτέα & πληρωτέα αξιόγραφα.

Ικανοποιημένοι πελάτες

Δώστε την ευκαιρία στους πελάτες σας να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους μέσω κάθε συσκευής.

Ικανοποιημένοι συνεργάτες

Online Τιμολόγηση όλων των κλάδων & απομακρυσμένη διαχείριση χαρτοφυλακίου και αποζημιώσεων.

Αύξηση παραγωγικότητας

Ελευθερώστε πόρους και βελτιώστε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μέσω της πλατφόρμας Noesis Insurance.

Λογισμικό Noesis Insurance Insurance.net.gr

 

Ο ιστοχώρος insurance.net.gr αποτελεί τομέα της Baris Software Ltd.   +30 6945.863.564