Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) General Data Protection Regulation (GDPR)

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων και ειδικότερα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για την πλήρη συμμόρφωσή τους με τον νέο κανονισμό, η Baris Software Ltd. σε συνεργασία με την εποπτική αρχή, έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και ειδίκευση αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες, την πολυετή της εμπειρία στη διαχείριση ‘Μεγάλων δεδομένων’, την γνώση της για την προστασία τοπικών και ευρυζωνικών δικτύων και σε συνεργασία με πιστοποιημένους συνεργάτες (ISO και GDPR) και νομικούς, μπορεί να αναλάβει την σύνταξη μελέτης για την πλήρη συμμόρφωση της επιχείρησή σας με τον νέο κανονισμό.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επαγγελματικό Προτάσεις τεκμηρίωσης

Κόστος από 250,00€

  • Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και το απασχολούμενο προσωπικό

Εταιρικό Τεκμηρίωση

Κόστος από 500,00€

  • Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και το απασχολούμενο προσωπικό.

Λογισμικό Noesis Insurance Insurance.net.gr

 

Ο ιστοχώρος insurance.net.gr αποτελεί τομέα της Baris Software Ltd.   +30 6945.863.564   info@insurance.net.gr