Ασφαλιστικές εταιρείες

Noesis Insurance Director - Το πλέον ολοκληρωμένο λογισμικό ασφαλιστικών εταιρειών
...

Desktop, Tablet, Mobile

Οι πελάτες μιας ασφαλιστικής εταιρείας, έχουν μεγάλες προσδοκίες για την ψηφιακή τους πρόσβαση σε όλες τις πτυχές των λογαριασμών τους, μέσω οποιασδήποτε συσκευής.

Παρομοίως, οι πράκτορες και οι μεσίτες προτιμούν να εργάζονται μέσω εύχρηστων ψηφιακών καναλιών.

Μετακινήστε τις ψηφιακές δυνατότητές σας στο επόμενο επίπεδο με την εφαρμογή Noesis Insurance Director. Το πλέον ολοκληρωμένο λογισμικό ασφαλιστικών εταιρειών.

Η εφαρμογή σας παρέχει ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης για την κατασκευή, τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση όλων των ψηφιακών καναλιών χρησιμοποιώντας εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας.

Ενεργοποιήστε τους πελάτες σας και τους διαμεσολαβητές πωλήσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα να εργαστούν online από οποιαδήποτε συσκευή. Desktop, Tablet, Mobile.


XBRL REPORTING

Έχουμε εφαρμόσει στο ίδιο γνώριμο περιβάλλον του T4U την νέα ταξονομία της EIOPA «DPM and Taxonomy Version 2.2.0 for Solvency II»

Αν η λύση που έχετε για τις αναφορές xbrl, της εταιρείας σας, προς την ΤτΕ, δεν ανταποκριθεί, ζητήστε να σας ενημερώσουμε για τη δική μας πλατφόρμα.

Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά τη δική μας πλατφόρμα και κερδίστε την δωρεάν αρχική εγκατάσταση και τον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής μας.

Επικοινωνία

SOLVENCY II

Το Solvency II είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα κανονιστικών απαιτήσεων για τις ασφαλιστικές εταιρείες, που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση, την εποπτική αναφορά, τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων, καθώς και τη φερεγγυότητα κάθε ασφαλιστικής σε σχέση με τα αποθεματικά της.

Προκειμένου να ανταποκριθούν στην απαίτηση αυτή, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι εποπτικές αρχές πρέπει να επιλύσουν την τεχνολογική πρόκληση της νέας εφαρμογής των Solvency II.

E.I.O.P.A.

European Insurance and Occupational Pensions Authority

Η EIOPA δημοσίευσε το τελικό μοντέλο δεδομένων (DPM - Data Point Model) και την έκδοση 2.2.0 της ταξονομίας για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το Solvency II, με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2017.

Το DPM (Data Point Model) είναι μια δομημένη αναπαράσταση των δεδομένων, προσδιορίζοντας όλες τις επιχειρησιακές έννοιες και τις σχέσεις τους, καθώς και τους κανόνες επικύρωσης. Η ταξονομία παρουσιάζει στοιχεία δεδομένων, επιχειρησιακές έννοιες, σχέσεις και κανόνες επικύρωσης που περιγράφονται από το DPM στην τεχνική μορφή του XBRL.

Λογισμικό Noesis Insurance Insurance.net.gr

 

Ο ιστοχώρος insurance.net.gr αποτελεί τομέα της Baris Software Ltd.   +30 6945.863.564