Τεκμηρίωση Βάσης Δεδομένων

Με τα χρόνια, η συντήρηση και η τεκμηρίωση της βάσης δεδομένων τείνουν να απομακρύνονται γεωμετρικά.

Το τμήμα πληροφορικής σας μπορεί να είναι πολύ απασχολημένο με καθημερινές εργασίες και το πιο εύκολο είναι να αφεθεί η τεκμηρίωση της βάσης δεδομένων για "αργότερα"

  • Ποιοι είναι οι συνολικοί πίνακες στη βάση σας;
  • Ποια πεδία έχει ο κάθε πίνακας;
  • Εφαρμόζετε την ίδια ονομασία των πεδίων σε διαφορετικούς πίνακες;
  • Κάθε πότε συντηρούνται τα ευρετήρια της βάσης δεδομένων;
  • Οι προβολές της βάσης δεδομένων σε τι εξυπηρετούν;
  • Υπάρχουν λειτουργικές διαδικασίες ανά χρήστη ή ομάδες χρηστών
  • Πότε ήταν η τελευταία φορά που έγινε έλεγχος των δικαιωμάτων πρόσβασης;
  • Γνωρίζετε σε ποιούς πίνακες και σε ποια πεδία υπάρχουν προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα;

Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που πρέπει να δώστε απαντήσεις

Η σωστή τεκμηρίωση της βάσης δεδομένων θα αποκαλύψει κινδύνους για τους οποίους δεν έχετε γνώση σήμερα.

Η επέλευση ενός τέτοιου κινδύνου μπορεί να κοστίσει ακριβά και να προκαλέσει μελλοντικά προβλήματα.

Η πρόληψη θα κοστίσει πολύ λιγότερο τη θεραπείας

 

Ας γράψουμε τα σωστά έγγραφα για εσάς.

Λογισμικό Noesis Insurance Insurance.net.gr

 

Ο ιστοχώρος insurance.net.gr αποτελεί τομέα της Baris Software Ltd.   +30 6945.863.564   info@insurance.net.gr