Εσωτερική ασφάλεια

Είμαστε βέβαιοι ότι διαθέτετε

  • ένα καλά διαμορφωμένο τείχος προστασίας,
  • μια αυστηρή πολιτική για τη χρήση της τεχνολογίας και
  • έναν διακομιστή μεσολάβησης με λεπτομερή ρύθμιση.

Ωστόσο, οι δυσαρεστημένοι υπάλληλοι μπορούν να αποτελέσουν σημαντική απειλή για την ασφάλεια.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν και υποστηρίζουν ενεργά τις εταιρείες, αλλά αφήνουν τους κακούς διευθυντές.

Μια δημοσκόπηση περισσότερων από 1 εκατομμύριο απασχολούμενων εργαζομένων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο υπ' αριθμόν 1 λόγος που οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τη δουλειά τους δυσαρεστημένοι είναι ο κακός επιβλέπων.

Μπορούμε να ανακαλύψουμε αυτές τις διαρροές.

Λογισμικό Noesis Insurance Insurance.net.gr

 

Ο ιστοχώρος insurance.net.gr αποτελεί τομέα της Baris Software Ltd.   +30 6945.863.564   info@insurance.net.gr