Τεκμηρίωση Λογισμικού Open Source

Όλοι στο σημερινό ψηφιακό κόσμο χρησιμοποιούν λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Η παραβίαση της άδειας χρήσης είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα που οι εταιρείες αντιμετωπίζουν συχνότερα.

Η εις βάθος ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει τους ανεπιθύμητους κινδύνους της επιχείρησής σας.

Θα τεκμηριώσουμε όλο το λογισμικό ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείτε, θα αναλύσουμε πιθανές παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και θα σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς.

Λογισμικό Noesis Insurance Insurance.net.gr

 

Ο ιστοχώρος insurance.net.gr αποτελεί τομέα της Baris Software Ltd.   +30 6945.863.564   info@insurance.net.gr